Gatugården Ekonomisk Förening

Om du har frågor eller om du vill hjälpa till med barnsektionen vänligen kontakta Ann Lindqvist annlin@live.se

 

Barnsektionen

 

Barnsektionens kontaktperson är Ann Lindquist.

Du når Ann på mailadress: annlin@live.se

För att anordna aktiviteter för barnen i området behövs fler boende som hjälper till.

Tack till barnsektionen för ert engagemang.