Gatugården Ekonomisk Förening

Aktuell information

Gatugårdsvägen 2-4, Rödklövern 1-11, Vitklövern 1-7,2.

Vattnet stängs av under fm. Personal är på plats: Arbete pågår.

Dricksvatten finns att hämta i en vattenpostvid Vårbäcksvägen 1A.

Information om kommande markarbeten etapp 2.

Med start på Onsdag, kommer NCC att göra etapp 2 av asfaltsarbeten på Gatugårdsvägen.

Parkeringen på Gatugårdsvägen 1 utmed Konghällavägen kommer delvis att asfalteras.

Inga bilar får stå på parkeringen, Onsdag 29/9 till fredag 27/9 då arbetena pågår.

Den del som kommer att asfalteras kommer vara avstängd för parkering, men den del som är nyasfalterad kommer kunna användas, bortsett från parkeringsrutorna närmast arbetsområdet.

Parkering hänvisas till garagen, gatan eller Vitklövern. Husvagnar, husbilar, släpkärror flyttas till nedre delen av parkeringen dessa tider.

Med start vecka 38 nkommer diverse mararbeten starta i området på följande platser.

Gatugådsvägen

Sista etappen på parkeringen mot Konghällavägen kommer läggas om. Mer exakt datum för flytt av bilar kommer.

Slutförande av asfalteringsarbetet på Gatugårdsvägen 11 kommer göras. Avjämning mellan gräsytan och gången kommer justeras.

Vitklövern

Stora sandlådan på lekplatsen kommer att rivas och ersättas av ny sandlåda. Dräneringsarbeten kommer också att göras i samband med detta.

Sista biten av av trottoaren mot konghällavägen kommer att justeras, så lutningen som nu är rättas till.

Vårbäcksvägen

Planteringen nedanför tennisplan som idag består av risiga buskar i oordning, kantslipers som håller på att välta mm. Koimmer tas bort och ersättas med ny stödmur och gräsyta.

Obs! arbetsfordon kommer köra i gången på Vårbäcksvägen 15, så var uppmärksama på detta.

Ny kantsten vid garageplanteringen, Vårbäcksvägen 13.

Omläggningen av en dagvattenbrunn på parkeringen vid infarten till Vårbäcksvägen 2-6.

Vid frågor eller funderingar kontakta:

Anders Antonsson fastighetsskötare 0703-103336

Mats Arnkil ordförande 0725-848542

 

Årets årsmöte förlöpte enligt plan den 25/4. Nyheten när att Calle Nyqvist avgår som revisor. Frida Holländer ( tid. revisorssuppleant ) valdes till ny revisor och Daniel Hedengrahn valdes in som ny revisorssuppleant. På årsmötet deltog representanter från 37 hushåll i området. Protokollet från mötet finns att läsa under " Dokument ".

 

Nu grönskar det och växer så det knakar. Kom ihåg att även rensa och hålla efter på baksidan, er baksida är någon annans framsida!

 

Datum i höst:

Städdag 9/11

Längombudsmöte 31/10

Spökpromenad 8/11

 

Föreningen har köpt en hjärtstartare . Den kommer att placeras utomhus i ett skåp vid expeditionen. Hjärtstartaren är automatisk och enkel att hantera, alla ska kunna använda den vid behov. Den går att använda på alla, från spädbarn till äldre.

Det är jättebra att alla håller en låg hastighet på vägarna i vårt område, med tanke på alla barn som rör sig ute. Det är placerat krukor med blomsterplantering på vägarna, som en hjälp att komma ihåg att köra långsamt!

Lokalen är nu renoverad och klar, med ny uppsättning porslin samt enklare matlagningsredskap.

6 ungdommar från området har i år fått sommarjobb iföreningen.

 

Grönområdena

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till arbetsgruppen och/eller att inkomma med förslag och synpunkter, maila Ann på annlin@live.se eller lägg ditt förslag/anmälan i expeditionens brevlåda.

 

Fastighetsförsäljning

Skall du sälja din fastighet? Tänk då på att endast använda föreningens kontrakt för att köparen ska beviljas lagfart samt för att andelen i GEF ska kunna överlåtas. Kontrakt finns på fastighetsexpeditionen samt under "Dokument" här på hemsidan.

Kontakta Nicklas Wiberg, tel 073-628 94 45 minst två veckor före datum för kontraktskrivning för att boka tid för möte med båda parterna. Vid detta möte får köparna information om GEF och autogirot ändras mm.

 

 

Råttor

Det har i flertalet längor dykt upp råttor, Anticimex, som kommer till oss och bekämpar råttor, getingar och annan ohyra, hävdar att råttinvasionen beror på att många boende matar fåglar. Vi vill därför uppmana alla boende att sluta med att mata fåglar, dvs. inte sätta upp havrekärvar, jordnöts/solrosbehållare eller talgbollar i trädgården. Det kan tyckas  behjärtansvärt att ge småfåglarna mat under svåra vinterförhållanden men, tyvärr, detta godhjärtade tillvägagångssätt leder till råttinvasion.

 

Human Bridge återvinningsbehållare

Insamlingen av kläder och textilier till Human Bridge går som på räls.

Glädjande att se att så mycket återvinns, både för miljöns skull och för de behövande som får ta del av insamlade kläder och material. Kika gärna in på www.humanbridge.se för att läsa mer om Human Bridge och deras arbete.

 

Börja spela Boule eller Bridge

Gatugården har en helt egen boule och bridgeklubb som heter "Gatugården Boule och Bridgefighters". Klubben har många aktiva medlemmar och ses ca 1 gång i veckan under hela året. Klubben söker nya deltagare och välkomnar alla att komma och prova på att spela med dem. Det spelar ingen roll om du kommer ensam eller om ni är flera stycken. Medlemsavgiften är endast 100 kr/år. Passa på att lära känna nya vänner och testa en riktigt rolig aktivitet. Kanske är du ett bridge/bouleproffs utan att du vet om det!

Kontaktuppgifter till respektive sektion finner du i menyn ovan.

 

Rabatt på färg

Alla boende i Gatugården har 20% rabatt på färg i Färgboden vid Torslandakrysset.

Gatugården Ekonomisk Förening
Vitklövern 2
423 33 Torslanda
 

Tel/fax: 031-56 21 50

E-mail: gef.gatugarden@telia.com

Hemsida: www.gatugarden.se