Gatugården Ekonomisk Förening

 

Fastighetsförsäkring

Samtliga fastigheter i Gatugården är fullvärdesförsäkrade hos Länsförsäkringar.

Försäkringsnummer : 2 0 3 2 3 1 5

Ange försäkringsnumret i samband med omläggning av fastighetslån.

 

GEF har en egen kontaktman: Bengt-Ove Hilmer.

Under fliken Dokument finner du ytterligare information om du klickar på GEF-Villaförsäkring,  GEF-Husmer samt GEF-Saneringsavtal 2013.

 

GEF-medlemmars självrisk vid skada : 2500 kronor.

 

I fastighetsförsäkringen ingår även bekämpning av skadedjur t.ex. möss, råttor, getingar och myror som täcks av vårt avtal med Anticimex.

Vid behov ring deras kundtjänst på tel: 020-59 00 10 och uppge försäkringsnummer 2 0 3 2 3 1 5  * 0 6 hos Länsförsäkringar.

 

GEF har tecknat en tilläggsförsäkring hos Länsförsäkringar, HusMer, som ger ett utökat skydd för din fastighet. Hämta informationsblankett på expeditionen eller läs om tilläggsförsäkringen HusMer på Länsförsäkringars hemsida.

 

Skadeanmälan: 031-63 80 00

Jour dygnet runt: 020-59 00 00